Správa bytov a nebytových priestorov

Spoločnosť TOMA s.r.o. vznikla v roku 1993 ako nástupnícka organizácia spoločnosti
Službyt š.p.

Predmetom činnosti je predovšetkým správa bytových a nebytových priestorov, ich údržba, výroba a distribúcia tepla.

 

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Zmluva o výkone správy Cenník služieb platný od 1.3.2019 Výmena bytov Cenník služieb - voda, teplo, opravy Reklamačný poriadok
 

Havarijná služba / non-stop
po 15:30 +421 (0) 38 532 61 56
do 15:30 +421 (0) 38 536 96 40

Poruchy výťahov / non-stop
+421 (0) 800 13 14 15

Sekretariát / 8.00 - 15.00
+421 (0) 38 536 96 32