Prevádzka bytových a nebytových objektov.

Zabezpečujeme služby spojené s bývaním:

  • dodávku tepla a teplej vody, dodávku studenej vody z verejných vodovodov, odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami, osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu, deratizáciu, bleskozvody, upratovanie spoločných priestorov, zabezpečenie poistenia domu, sprostredkovanie funkčnosti požiarno-bezpečnostných zariadení
  • odstránenie havarijných situácií v spoločných častiach a zariadeniach domu i v bytoch a nebytových priestoroch
  • zvolávame schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

Zabezpečujeme vedenie ekonomickej agendy v spojitosti s poskytovanými službami:

  • výpočet mesačných zálohových predpisov za služby
  • vyhotovenie ročného vyúčtovania služieb
 

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Zmluva o výkone správy Cenník služieb platný od 1.3.2019 Výmena bytov Cenník služieb - voda, teplo, opravy Reklamačný poriadok
 

Havarijná služba / non-stop
po 15:30 +421 (0) 38 532 61 56
do 15:30 +421 (0) 38 536 96 40

Poruchy výťahov / non-stop
+421 (0) 800 13 14 15

Sekretariát / 8.00 - 15.00
+421 (0) 38 536 96 32