Stavebná údržba firmy TOMA s.r.o. zabezpečuje nepretržitú pohotovostnú službu pre vodoinštalácie, elektroinštalácie a rozvody ústredného kúrenia pre vlastníkov a nájomníkov bytov, ktoré spoločnosť spravuje.

Stavebná údržba vykonáva taktiež práce podľa zadania, požiadaviek vlastníkov a nájomníkov bytov v spoločných priestoroch (hradené z Fondu opráv domu), ako aj práce súkromného charakteru (na priamu platbu), ktoré ponúkame v oboroch – vodoinštaláter, elektroinštaláter, kúrenar, zámočník.

 

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Zmluva o výkone správy Cenník služieb platný od 1.3.2019 Výmena bytov Cenník služieb - voda, teplo, opravy Reklamačný poriadok
 

Havarijná služba / non-stop
po 15:30 +421 (0) 38 532 61 56
do 15:30 +421 (0) 38 536 96 40

Poruchy výťahov / non-stop
+421 (0) 800 13 14 15

Sekretariát / 8.00 - 15.00
+421 (0) 38 536 96 32