Tepelné hospodárstvo zabezpečuje dodávku tepla do domových výmenníkových staníc (DVS) umiestnených v obytných blokoch.

DVS ekvitermicky regulujú ústredne kúrenie(ÚK) a podľa nastavenéj teploty teplú úžitkovu vodu (TÚV)

  • DVS zabezpečuju dialkový odpis meračov tepla.
  • DVS sú riadené a kontrolované z centrálneho dispečingu na CTZ.

údržbu primárnych rozvodov tepla a domových výmenikových staníc (DVS).

Výmenu vodomerov a meračov tepla na bytoch a DVS odstraňovanie vodárskych, elektrikárskych a zamočníckych porúch v bytoch.

 

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Zmluva o výkone správy Cenník služieb platný od 1.3.2019 Výmena bytov Cenník služieb - voda, teplo, opravy Reklamačný poriadok
 

Havarijná služba / non-stop
po 15:30 +421 (0) 38 532 61 56
do 15:30 +421 (0) 38 536 96 40

Poruchy výťahov / non-stop
+421 (0) 800 13 14 15

Sekretariát / 8.00 - 15.00
+421 (0) 38 536 96 32