Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu

realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov rámci pripravovanej projektovej žiadosti (v súlade s princípom hospodárnosti/oprávnenosti výdavkov – analógia k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona o verejnom obstarávaní)

Názov predmetu zákazky : Dodávka inteligentnej plnoautomatickej linky na výrobu komponentov z dreva

Dátum zverejnenia tejto výzvy : 15.03.2019

Súbory na stahnutie

Výzva na predkladanie ponúk Príloha č.1a - Špecifikácia I. časti predmetu zákazky Príloha č.1b - Špecifikácia II. časti predmetu zákazky Príloha č.1c - Špecifikácia III. časti predmetu zákazky Kalkulácia ceny - I. časti predmetu zákazky Kalkulácia ceny - II. časti predmetu zákazky Kalkulácia ceny - III. časti predmetu zákazky Návod, pokyny, inštrukcie pre vypĺňanie špecifikácie predmetu zákazky